Uspirim


Uspirim je lék proti bolesti. Jeho výrobcem je společnost Umbrella. Můžeme ho vidět v jedné z ukázek v Resident Evil: Outbreak na konci scénáře "Decisions, Decisions".
6. listopadu 2015, Ikarus