T-Veronica virus


T-Veronica virus je varianta viru Progenitor (viru předka)vyvinutá speciálně pro Alexii Ashford, která při správných podmínkách zvládá s pomocí tohoto viru udržovat svou inteligenci a vůbec to být naživu. Základem T-Veronica viru byl kromě viru předka objev zvláštního retroviru existujícího v mravenčích královnách. Do viru byly dále přidány rostliné geny. Prvním pokusem T-Veronica viru na člověku byl pokus učiněný v roce 1982, kdy Alexia a její dvojče Alfred infikovali svého vlastního otce "lektvarem" z viru předka, mravenčího retroviru a rostliných genů. Alexander byl umístěn na pozorování do hluboko položené cely ve výzkumném ústavu na Antarktidě. Tam také svými hrůznými zvuky které vydával děsil zaměstnance a vysloužil si pojmenování "Nosferatu". Po otcově mutaci Alexia pokřtila virus názvem T-Veronica ve jménu zakladatelky rodiny Ashfordových - Veronicy Ashford. Po krátké době se Alexia rozhodla experimentovat virus na sobě. V závěru dospěla k tomu že bude v kryogenním bezvědomí po dobu patnácti let, což by ji mělo umožnit přizpůsobení jejího těla k viru.


T-Veronica virus

6. listopadu 2015, Ikarus