TerraSave

TerraSave, v překladu „Záchrana země“, je nevládní organizace bojující za lidská práva, proti bioterorismu a výrobě biologických zbraní. Tato společnost má plnou podporu mnoha politiků i široké veřejnosti. Známými členy organizace jsou Claire Redfieldová, Moira Burtonová, Pedro Fernandez, Gabriel Chavez a Neil Fisher


Terra Save