BSAA


BSAA, plným názvem Bioterrorism Security Assessment Alliance (v překladu jako Bezpečnostní a posudková aliance proti bioterorismu) je proti-bioteroristickým uskupením, jehož primárním úkolem je potlačovat jakékoliv nelegální aktivity s biologickými nebo bio-organickými zbraněmi, tzn. zamezovat jejich šíření, zabraňovat jejich použití, zajišťovat nebo je efektivně likvidovat v místech jejich výskytu, případně zatýkat zodpovědné osoby za jejich nelegální držení a použití. BSAA v současnosti funguje pod pravomocemi Organizace spojených národů a od svého vzniku se vyvinula až k rozsáhlé polovojenské a civilní organizaci, která v případě biologických incidentů zasahuje téměř po celém světě.

Vznik BSSA se datuje do let 2003/2004, do událostí, kdy korporace Umbrella definitivně prohrála v soudním sporu s americkou vládou a byla uznána vinnou jak za incident v Raccoon city, tak i v případě nelegální manipulace s biologickými zbraněmi, což vedlo následně i k jejímu rozpadu. Celá situace kolem Umbrelly, jež byla široké veřejností známá jako farmaceutická společnost, především snižovala důvěru dalších společností v lékárnickém oboru, což zpětně ohrožovalo hlavně jejich prodeje a zisk. Navíc, během vyšetřování vyšly na povrch i takové skutečnosti, že do vývoje tzv. bio-organických zbraní byly vědomě, či nevědomě zapleteny právě i takové farmaceutické korporace, které tvořily skupinu tzv. Federace farmaceutických společnosti, jejímž členem byla i samotná Umbrella. Umbrella, která uvnitř správy této Federace mimo jiné zastávala vysokou pozici ve výkonné radě, totiž využívala technologie i látky vytvořené jinými společnostmi, a používala je pro svůj výzkum bio-organických zbraní. Proto prvním krokem, ke kterému se Federace odhodlala, bylo distancování se od Umbrelly a poskytnutí případných usvědčujících důkazů proti ní. Když došlo ke krachu Umbrelly, věřilo se, že po skončení tohoto obrovského skandálu bude farmaceutický průmysl zbaven dalších negativních a kritických hodnocení. Nedlouho poté se však ukázalo, že důsledkem rozpadu korporace Umbrelly se stal nekontrolovatelný únik bio-organických zbraní i biologických prostředků na černý trh, kde k nim získaly široký přístup teroristické skupiny, odbojová radikální uskupení, nelegální a žoldnéřské armádní organizace, některé státy a další, které začaly potenciálu těchto zbraní okamžitě využívat. Tím započala éra bioteroru a veřejnost po celém světě začínala být čím dál tím více konfrontována s reálným nebezpečím výskytu bio-organických zbraní a biologických incidentů. Federace farmaceutických společnosti byla z ekonomických i prestižních důvodů donucena jednat a výsledkem byla jejich iniciativa v založení proti-bioteroristické jednotky BSAA.

Základem pro BSAA se stala první skupina jedenácti osob, kteří měli především jednat jako poradci a pozorovatelé nad proti-bioteroristickými operacemi u hlavních vojenských a bezpečnostních složek každého státu. K této tzv. První jedenáctce patřili v této oblasti velmi zkušení i Jill Valentinová a Chris Redfield. Udává se, že mezi zakladatele a prvního ředitele jednotky patřil rovněž Clive R. O´Brian. Nicméně, po čase se ukázalo, že metoda pouhých poradců s omezenou účastí na operacích u jiných bezpečnostních jednotek i vzhledem k narůstajícímu počtu bioteroristických akcí, nebyla dostatečně účinná při potlačování situací zahrnujících biologické a bio-organické zbraně. Proto bylo uvažováno v rámci BSAA o sestavení vlastních speciálních týmů, které měly být schopny situace efektivněji řešit dle svého. Ovšem i přesto stále zůstala BSAA jen nevládní a veskrze civilně-dobrovolnou poradenskou organizací, jejíž pravomoc při vyšetřování mohla být navíc limitována nařízením vlád jednotlivých zemí. Tato situace se změnila až v momentě, kdy se hrozba bioterorismu a nasazení biologických zbraní ukázala být celosvětovým problémem a BSAA tak rozšířila svou působnost. I přes své materiální, organizační a politické postavení pokračovala BSAA v rámci možností v nasazování svých agentů při případných biologických incidentech nebo při asistenci nadřazeným útvarům při potlačovacích operací, a její výsledky v počtu úspěšných akcí začínaly narůstat. Udává se, že BSAA byla taky jedinou organizací (mimo americkou tajnou službu), která získala přístup k tajné zprávě Leona Kennedyho ohledně jeho zkušeností s parazitickým organismem Plaga, se kterým se setkal během jeho operace v Evropě roku 2004. Ještě téhož roku BSAA asistovala při vyšetřování biologického útoku na evropské město u Středozemního moře Terragrigia, na které zaútočila teroristická skupina Il Veltro. Clive R. O´Brian a pouhých pár členů BSAA při tomto incidentu fungovali jako poradci americké polovojenské organizace FBC (Federal Bioterrorism Commission - Federální výbor pro bioterorismus), která byla pověřena situaci vyřešit. Pravomoc O´Briana a jeho BSAA byla silně omezena ze strany ředitele FBC Morgana Lansdalea, a nemohli ani nakonec zabránit finálnímu plánu na zničení města pomocí solárního satelitu, aby se zabránilo rozšíření infekce. O´Brian zůstal po tomto incidentu skeptický a podezřívavý směrem k Morganu Lansdaleovi a jeho podezřelém jednání během operace v Terragrigii. Proto roku 2005 společně s dvojím agentem FBC Raymondem Vesterem připravil falešnou operaci, ve které měli figurovat opět teroristé z Il Veltro, a která měla odhalit původní plán Lansdalea i jeho špeha uvnitř BSAA. Do této falešné akce byly proto bez vědomí O´Brianových záměrů zapojeny i další agenti BSAA, včetně Jill Valentinové a Chrise Redfielda. Jak se postupně operace vyvíjela, docházelo tak k odhalování rozsáhlejších souvislostí, které měly vést k útoku na Terragrigii, což stále více mohlo usvědčit Lansdalea. Ten proto v průběhu mise obsadil se svými jednotkami FBC evropskou centrálu BSAA a O´Brian byl zatčen. Nicméně díky pokračujícímu úsilí Valentinové a Redfielda, se podařilo získat důkazní materiál, který usvědčoval Lansdalea z kooperace s lídrem teroristů Il Veltro Jackem Normanem. Na konci tohoto incidentu byl díky tomu sám Lansdale zatčen a obžalován.

BSAA Incident kolem Lansdala a Terragrigie se stal pro BSAA klíčovým mezníkem. Přestože dosavadní ředitel Clive R. O´Brian vzal za operaci k odhalení Lansdalea na sebe veškerou zodpovědnost a následně odstoupil z funkce ředitele BSAA, zůstal s touto organizací i nadále v kontaktu jako významný poradce. Rozpuštění polovojenské organizace FBC znamenalo, že značná část materiálu i personálu se začlenila do BSAA a výrazně se tak rozšířila její základna. Samotné BSAA prošlo navíc dalšími správními, ekonomickými a politickými reformami. Jednotka byla znovu zorganizována, ale tentokrát pod záštitou Organizace spojených národů (OSN) jako její elitní sbor specializující se na proti-biologicko zbraňové operace a incidenty a zajistila jí nejen status veřejné organizace, ale i její přijetí členskými státy OSN. Avšak jak ukazují dokumenty vztahující se k založení BSAA, k úplnému přijetí BSAA jako skupiny operující a zasahující s vlastními pravomocemi v případech biologických a bio-organických incidentů na územích souhlasících států, dalo souhlas "jen" 70% těchto států OSN. Přijetí nebylo tedy stoprocentní, a přestože zbylí členové formálně BSAA uznali, zůstala aktivita jednotky na jejich území stále omezená dalšími podmínkami. Nicméně lze od této chvíle mluvit o BSAA jako o nově zformované polovojenské skupině s pobočkami jednotek a základnami po celém světě. Větší měrou se na reformě BSAA podílela také Federace farmaceutických společností, která zvýšila svůj podíl na organizaci a výrazně ji nadále finančně podpořila. Zajímavostí je, že jedním z největších donátorů z Federace se stala korporace Tricell - zejména její Farmaceutická divize - což se částečně mohlo projevovat při ovlivňování centrálních míst BSAA v otázce nasazování jednotek při incidentech, do kterých mohla být korporace Tricell nějakým způsobem zapletena. Právě silnější spojení BSAA a Federace farmaceutických korporací se mohlo stávat předmětem kritiky, protože tím, že Federace převzala z větší části financování BSAA, mohla mít na organizaci případný negativní vliv. Ovšem pro Federaci představovala podpora BSAA zejména reklamní tah farmaceutických korporací vůči veřejnosti a výhody tohoto svazku si uvědomovalo jak BSAA, tak i Federace.

V roce 2005 se ukázaly první náznaky rozporu mezi některými státy a BSAA, a to zejména mezi Spojenými státy americkými a její BSAA pobočkou pro Severní Ameriku. Při teroristickém útoku t-virem na letiště města Harvardville byly do záchranné a čistící akce jednak zapojeny spíše jednotky americké námořní pěchoty, než aby byly povolány BSAA týmy a jednak po skončení incidentu byly nakonec povolavší BSAA vyšetřovatelé limitováni v jejich vyšetřování.Ostatně, jak o tom vypovídá zpráva BSAA agentů, ve které stojí, že vyšetřování incidentu v Harvardville bylo sice dokončeno, ale že nebylo umožněno získání dostatečného důkazního materiálu, kvůli zásahu americké vlády a zejména zdržení, při kterém byly BSAA jednotky do Harvardville vysazeny až na druhý den. Jak se dále píše, americká administrativa spoléhala v nasazení především na vlastní speciální proti-bioteroristické jednotky a agenty, kteří bojují proti biologickým zbraním již od katastrofy v Raccoon city, což BSAA v nasazení na americké půdě staví až na druhou kolej. Tento boj o pravomoc státu a jeho ozbrojených složek a BSAA se nadále rozvíjel do dalších let a negativně se promíjel do vztahů amerických sil a politiky na jedné straně a organizace BSAA a její složek na straně druhé. Nicméně, rokem 2006 se BSAA zasloužila o řadu protiteroristických i proti-biologických operací, z nichž lze rovněž vyzdvihnout pokus o zatčení jednoho ze zakladatelů a bývalého představitele korporace Umbrelly, Oswella E. Spencera v jeho evropském sídle, kde se skrýval. O tři roky později, roku 2009, byla v kooperaci elitních agentů a polních jednotek BSAA zahájena operace v západní Africe - v autonomní oblasti Kijuju - kde se měl skrývat manipulátor s biologickými zbraněmi na černém trhu Ricardo Irving. Operace se však v počátcích nezdařila a vyžádala si ztráty několika týmu BSAA. Jen přeživší agenti Chris Redfield, Sheva Alomar, členové delta týmu Západní africké pobočky BSAA a později Jill Valentinová dokázali odhalit příčinu výskytu bio-organických zbraní v Kijuju a zapojení části divize Tricell do projektu Uroboros s Albertem Weskerem, který byl na konci incidentu zabit. BSAA po celá další léta nadále rozšiřovala svou mezinárodní a veřejnou působnost, a rozšiřovala i zlepšovala svůj ozbrojený a vojenský potenciál, který odpovídal na rostoucí výskyt biologických a bio-organických zbraní. Přestože to nebývalo pravidlem, začala BSAA také sloužit jako pomocná síla a záloha jiným vojenským útvarům v dalších ozbrojených konfliktech, i když podmínkou k nasazení BSAA nadále zůstávalo potvrzené použití biologických zbraní na bojišti. Přičemž, pokud nebyly vyslány bojové oddíly BSAA, pak alespoň jistě elitní agenti nebo poradci, či vyšetřovatelé. Například, do občanské války ve Východní Slávské Republice roku 2011 BSAA nezasáhla (snad i kvůli počátečnímu mezinárodnímu odmítnutí jiných států, zejména Ruska a USA, do konfliktu zasáhnout), ale ke konci roku 2012 se již organizace plně zapojila do občanské války v evropské Edonii, kde došlo k obrovskému vojensko-materiálnímu nasazení BSAA jednotek z evropské i americké pobočky proti protivládním jednotkám, které využívaly bio-organické zbraně. Již v tomto konfliktu však BSAA zaznamenala značné ztráty. Nicméně k jednomu z největších nasazení BSAA a jejich agentů i bojových jednotek došlo kolem poloviny roku 2013, kdy došlo k menším i větším biologickým útokům na cíle téměř po celém světě. Zvláště bojově nejvytíženější byla pobočka BSAA Dálného východu během bioteroristických útoků na čínskou provincii Lanshiang a v ní na velkoměsta Waiyip a Tatchi, které se odehrály na přelomu června a července roku 2013. K potlačení diverzního nasazení tzv. J´avo - zmutovaných vojáků - a jejich akcí proti civilistům a městským objektům, byly do Číny vyslány i jednotky jiných BSAA poboček, aby vypomohly se zajištěním oblasti, evakuací civilního obyvatelstva a nebo zachránili důležité osoby (například se jednalo o pracovníky OSN). Do operace v Číně tak zasáhly i týmy americké pobočky, jakmile vláda Spojených států odmítla jejich intervenci při záchraně města Tall Oaks, kde došlo k biologickému útoku o den dříve než v Číně. Čínské město Waiyip se tak proměnilo v rozsáhlé bojiště. Boj proti bio-organickým zbraním typu J´avo a jiným typům B.O.W.s byl jedním z nejintenzivnějších, jaký kdy jednotky BSAA zažili. I přes ztráty ve vlastních řadách i chaosu, který způsobil rozbití některých týmů a donutil je na bojišti improvizovat ve skupinkách, se obecně jednotkám BSAA podařilo splnit většinu ze svých úkolů a nakonec získat pod svou kontrolu i značnou část města. Nicméně, BSAA jednotky se ještě jednou měly ocitnout uprostřed intenzivního boje o přežití, jakmile bylo na druhou městskou oblast s názvem Tatchi vypálena hlavice s aerosolovou formou viru C. Město Tatchi, které bylo od počátečních ohnisek teroristického útoku v sousední městské části Waiyip odděleno řekou, a kam byli v doprovodu BSAA týmů evakuováni civilisté z druhého břehu, bylo zasaženo silným virem, který v plynné formě hostitele přeměňoval v zombie. Po výbuchu hlavice se značná část města ponořila do namodralého oparu, v jehož největší koncentraci se lidé během pár sekund začali měnit v zombies a útočit na další. V chaosu, který nastal musely týmy BSAA okamžitě jednat. Kvůli nevýhodné pozici značně oslabených bojovým skupin, které přišly o řadu lidí kvůli zásahu C-viru a poté kvůli značnému počtu útočících zombies, a které se ocitly uprostřed zasažené zóny, bylo polní velitelství nasazených BSAA jednotek v rámci bojového protokolu nuceno ke stažení zbývajících týmů. Přestože boje nadále pokračovaly nebo se některým podařilo se ze zóny zásahu dostat, ztráty po tomto útoku na straně BSAA a civilistů byly obrovské, přičemž nejspíše došlo i na úplně zlikvidování některých BSAA uskupení, jako například Echo týmu. Ačkoli nejsou o tom faktické informace, lze předpokládat, že zasažená města v čínské provincii Lanshiang nakonec byla později buď získána pod kontrolu i za pomocí přeskupených a posílených bojových jednotek BSAA v této oblasti, nebo byla bombardována obdobně jako v případě Raccoon city nebo Tall Oaks. Jisté však je, že tento incident i další akce BSAA po celém světě si na straně BSAA celkově vyžádal značné množství životů a materiálních škod a tím dočasně BSAA mohl oslabit v dalších rozsáhlých bojových operací. Organizace jako taková však existuje nadále a v současné době stále pomocí svých civilních a elitních členů i členů ozbrojených složek, plní svůj závazek boje proti bioterorismu i proti zneužívání biologických a bio-organických zbraních.

Správa BSAA

Nejvyšší instancí v BSAA je Centrála celé organizace, která se nachází údajně ve Spojeném království na britských ostrovech. Tato Centrála poté pod sebou řídí osm světových poboček, které jsou následující:Každou pobočku tvoří značný počet jednotek, elitních i bojových agentů i civilních pracovníků. Zaměstnáni jsou tu rovněž techničtí odborníci, vědci, doktoři a další. Samotné nasazení jednotek a agentů do akcí je rozděleno dle potřeby do dvou skupin, přičemž jejich nasazení je vyžadováno dle nutnosti situace buď k průzkumu, vyšetřování nebo okamžité bojové akci. Nicméně jednotky těchto skupin mohou i kooperovat a improvizovat mezi sebou, stejně tak jako přebírat vzájemné role. První operační skupina se označuje jako SOU (Special Operation Unit - Jednotka pro speciální operace), která se zaměřuje na přímé boje, záchranné akce a potlačení bio-organických zbraní v utvořených týmech podle klasického armádního vzoru. Je většinou tvořena bývalými profesionálními členy jiných armádních a bezpečnostních složek z různých států, kteří jsou seznámeni s problematikou biologických a bio-organických zbraní a jsou školení pro boj proti nim. Základním článkem SOU je družstvo o dvanácti i vícero lidech, které je rozděleno do několika týmů. V případě potřeby utvořená družstva nebo jednotlivé týmy spolupracují s dalšími útvary z jiných poboček BSAA na příslušných nebo obtížných operací. Jako jistá "pravidelná armáda" BSAA je k těmto jednotkám k dispozici i značná vojenská technika, zejména obrněné transportéry, bojová pěchotní vozidla a je jim zajištěna také letecká podpora. Další skupina je označena jako SOA (Special Operations Agents - Agenti pro speciální operace), do které patří lidé zabývající se v zasažených lokalitách vyšetřováním a špionážními aktivitami. Rovněž se také specializují na záchranné akce nebo operace na zajištění důležitých osob. Agenti z SOA pracují buď sami nebo kooperují v utvořených buňkách po dvou členech a je jim poskytnuta nezávislost i určitá pravomoc při výkonu a dosažení svého úkolu. Někteří z členů se také specializují na čistou infiltraci do zóny možného výskytu černých trhů s biologickými zbraněmi a podávají zpětně informace zpravodajskému oddělení v BSAA. Organizace BSAA je vedle zmíněného Zpravodajského oddělení také tvořena Oddělením pro technologický výzkum, a Kanceláří pro plánování operací. BSAA obsahuje rovněž svou výzkumnou divizi, která se specializuje na analyzování zjištěných biologických látek a bio-organických zbraní, případně se rovněž věnuje výzkumu protilátek a vakcín.
BSAA BSAA
, Admin