Revenant

Revenant Revenant jsou hrůzně vypadající kreatury, vytvořené virem Uroboros na ostrově Zabytij. Jejich tělo je sešito z částí cizích těl. Mohou mít několik rukou a nohou navíc a mají dvě hlavy. K jejich výzbroji patří velmi nebezpečné řezné nástroje, které mají přidělané na končetinách. I přesto, že jsou sešiti a vypadají jako nemohoucí, dokáží být Revenanti velmi rychlí, a když před nimi budete utíkat, budou vám neustále v patách.

Na těle mají vždy několik částí, které můžeme sestřelit - například kůži na rukou, na nohou, na trupu nebo na hlavě. Pouze v jedné z těchto částí těla se skrývá oranžový nádor, což je jejich hlavní slabinou. Při zničení tohoto nádoru dojde k okamžitému usmrcení revenanta. Zničení nádoru není nijak těžké, mnohdy vystačí i nůž.

Mezi účinné zbraně proti Revenantům patří zápalné a výbušné lahve, pro rozstřelování jednotlivých částí těla Revenanta pak můžeme používat samopal nebo pistol. Nejlepším způsobem pro zneškodnění Revenanta je tichý útok zezadu. Při tomto způsobu Barry Burton, v jehož scénářích se Revenanti vyskytují, shodí Revenanta na zem a nožem mu oranžový nádor probodne. Při boji s Revenanty je dobré přepínat také za postavu Natalie Kordy. Natalia díky svým schopnostem totiž vidí, kde se na Revenantech ukrývá onen oranžový nádor. Po tomto zjištění pak už jen stačí přepnout zpět na Barryho a nádor zneškodnit.


Výskyt
Revenant Revenant Revenant Revenant Revenant