Irving


Monstrum Irving je zmutovaný obchodník Ricardo Irving, který si do sebe na žádost Alberta Weskera jako odplatu za ztrátu biologických zbraní Ndesu a Popokarima musel aplikovat parazita Las Plagas. Musel to udělat proto, protože monstra určená k prodeji - Popokarimu a Ndesu selhala a zahynula při boji s Chrisem a Shevou. Irving zmutuje v obří vodní monstrum které plave vedle lodi na níž jste vy.


Způsob boje

Irving bojuje mlácením a žraním.


Výskyt

Vyskytujíe se v Resident Evil 5.


Video
Video: Dr. Isaacs
« Zpět