Resident Evil: Revelations - dokumenty
4. ledna 2016, ZvacA