Weskerův záznam týkající se "Problémů v projektu Tyrant"


Náš výzkum dosáhl třetí fáze.

Poddajný s obstojnou schopností zapamatovat si a schopností rychle vyhovět pokynům. S fyzickou zdatností schopnou výkonu bez odpočinku a bez toho, aby docházelo k nepoddajným stavům. Jednoduše soubor ideálního vojáka, nejlepší bojové zbraně založené na vyvinutém organismu. Vyvíjíme monstrum, které je běžně nazýváno "Tyrant".

Nicméně, od začátku výzkumu vše doprovázela závažná překážka. Bylo obtížné získávat takové "subjekty", které by se pro Tyranta staly základem.

Osob geneticky adaptovatelných na Tyranta bylo velmi po málu.

Příčina toho ležela v samotné charakteristice "t-viru". Přestože "varianta t-viru" pro produkování "zombies" a "Hunterů" byla přizpůsobitelná většině lidí, zůstával tu problém s výrazným úbytkem mozkové tkáně.

Pokud nedocházelo k uchování určité míry inteligence, nemohl z toho být "Tyrant".

K vyřešení tohoto problémů získal Birkin novou "variantu", která, došlo-li ke kompletní adaptaci, snižovala dopad na mozkovou část na minimum.

Jenže právě u této varianty bylo extrémně málo lidí, kteří nesli geny potřebné k adaptaci.

Simulace analytického týmu odhalila, že poměrem to bylo "jeden z 10 miliónů".

V ostatních případech by se pouze přeměnili v zombies.

S pokračujícím výzkumem se předpokládalo, že více lidí bude adaptovatelných jako "Tyranti" s dalším případným vyvinutím dalšího typu "t-viru".

Ale aby bylo možné ve výzkumu pokračovat, ze všeho nejdříve byli nutní ti, kteří byli "variantě viru" plně přizpůsobitelní.

Ovšem mluvit jen o pár desítkách lidí hledaných po celé Americe a dát je dohromady jako testovací subjekty, i když takoví lidí ani nemusí existovat, to je nereálné.

Nebylo na výběr než zahájit takové kroky a vynutit si a shromáždit od ostatních laboratoří takové, které se poměrně blížily k ideálnímu genovému vzorku.

Tu zeď, kterou jsme překonávali, nebylo možné strhnout tak snadno.

Byli jsme z toho hodně nervózní.

Resident Evil: The Umbrella Chronicles dokumenty / documents
15. listopadu 2015, ZvacA