Záznam o vývoji pijavek


3. únor 1978
Započal jsem s aplikací „Progenitoru“ do čtyř pokusných pijavek. Pro svou existenci parazitují, loví a rozmnožují se. Protože je to všechno opakující se instinkt, považuji je za optimální bio-organické zbraně. Pijavky sice na krátkou dobu kolem trpěly, ale brzy se uklidnily. Nějaký čas potom nebyly zaznamenány žádné změny.

10. únor 1978
Od podání uběhlo 7 dní. Celková délka se dvakrát zvětšila, jsou patrné známky mutace. Došlo i k bezpečnému nakladení vajíček a jejich počet se od původního navýšil, nicméně pro jejich abnormální apetit se začaly navzájem požírat. Rychle jsem obstaral krmení, ale dva subjekty jsem ztratil.

7. březen 1978
Podal jsem jim živou návnadu, ta je ovšem atakovala a o polovinu z nich jsem přišel. Ale v jejich útocích se projevuje učenlivost a vykazují postupný přechod od nekonsolidovanosti k základům kolonie. Dokonce se už přestali navzájem požírat. Tahle nádherná evoluce probíhá nad mé očekávání.

22. duben 1978
Až na predaci se pijavky přestaly chovat individuálně, do jisté míry vždy jednají jako organizovaná populace. Při jejich krmení na svou návnadu zaútočily překvapivě velmi efektivně.

30. duben 1978
Vypadá to, že někdo z personálu si povšiml mých experimentů. Co když bude „návnadou“ člověk? Jak pijavky zareagují?

3. června 1978
Dnes je velký den. Začali imitovat mou podobu. Uznali mě jako rodiče…. Roztomilé děti. Nikomu vás nedám….

Resident Evil: The Umbrella Chronicles dokumenty / documents
14. listopadu 2015, ZvacA