Trevorovi


Rodina George Trevora, jinak vynikajícího architekta, který navrhnul a dohlížel na stavbu Arklayského sídla. Stavba sídla trvala pět let a po jejím dokončení se Oswell E. Spencer domníval, že sám George Trevor ví příliš hodně. Trevor byl uvězněn v sídle, zatímco na jeho ženě Jessice a dceři Lise byly provedeny virové experimenty.

Jessica byla prohlášena pro virus za nekompatibilní a zlikvidována. Samotný George se ocitl ztracený ve svých vlastních návrzích různých mechanismů a nástrah po sídle. Trevorovi byli prvními z obětí zaslepených ambic Oswella Spencera.

Resident Evil: The Umbrella Chronicles dokumenty / documents
15. listopadu 2015, ZvacA