Rostlina 42


Rostlina 42 vznikla zcela náhodou během vypuknutí nákazy t-viru. Vědci, kteří rostlinu objevili ji s velkým zájmem podrobili zkoumání a byli ohromeni z jejího vzrůstu, který zcela překonával jiné rostliny.

Rostlina 42 sice s jejím trupem nemohla pohybovat, avšak byla schopna se ohánět úponky jako chapadly a chytat s nimi svou kořist, z které poté jako živinu vysávala krev. Rovněž si osvojila celou řadu dalších obranných mechanismů, které ji měly chránit před útočníky.

Resident Evil: The Umbrella Chronicles dokumenty / documents
14. listopadu 2015, ZvacA