Pijavka královská


Stvoření, které zmutovalo a stalo se královskou pijavkou ovládající ostatní pijavky. Obvykle vykazuje podobu dr. Jamese Marcuse, ale tuto formu může změnit a proměnit se do první formy. Tato královská pijavka se před mnoha lety dostala do pozůstatků zmíněného dr. Marcuse a propojila se s jeho DNA.

Během dlouhé doby inkubace začala nakonec královská pijavka uvažovat a jednat jako dr. Marcus, když byl ještě naživu. Jak již naznačuje její pojmenování, královská pijavka je schopna ovládat další nespočet zmutovaných pijavek. Jestliže se ocitne v akutním nebezpečí, zanechá své původní charakteristiky a zmutuje do větší sekundární formy.

Resident Evil: The Umbrella Chronicles dokumenty / documents
14. listopadu 2015, ZvacA