Informační přehled pro kandidáty na pozice výkonných pracovníků


Cílem založení školícího střediska:

Jde o školící zařízení pro účely výchovy osob, které budou do budoucna zodpovědné za Umbrellu. Bez ohledu na věk, rasu, národnost, naše zařízení zajišťuje ty, kteří prokáží excelentní výzkumné nadání jako lídři Umbrelly z celého světa. Rovněž i u Vás pánové a kolegové očekávám, že přijde den, kdy prokážete podobné vůdčí schopnosti.

Politika Školícího střediska:

„disciplína, poslušnost, oddanost“

Tyto tři slova jsou „zákonem“ našeho zařízení a také směrnicí všech zaměstnanců Umbrelly. A zapsáním těchto slov do svých myslí a zasvěcení se výzkumnému studiu, budete, pánové a kolegové, moci dosáhnout velikého úspěchu.

Ředitel školícího zařízení pro výkonné pracovníky
James Marcus

Resident Evil: The Umbrella Chronicles dokumenty / documents
13. listopadu 2015, ZvacA