Crimson head


Takto je označován stav, ve kterém se běžná zombie, díky působení varianty t-viru, stává mnohem zuřivějším predátorem.

Pokud u zombie dojde následkem fatálního poškození k útlumu její aktivity, virus znovu vytvoří její tělesnou tkáň a zombie se obnoví jako Crimson head s typicky narudlou pokožkou.

Při útocích jsou tato stvoření velmi hbitá a jejich drápy jsou ostré jako nože.

Resident Evil: The Umbrella Chronicles dokumenty / documents
13. listopadu 2015, ZvacA