B.O.W.


Neboli Bio organická zbraň. Tímto označením se rozumí živý organismus upravený pro zbraňové účely.

Umbrella využívala evolučních změn způsobovaných t-virem k transformování, vyvíjení a využívání živých organismů jako zbraní, které pak byli určeny ke komerčním účelům.

Byla zahájena široká škála projektů s různě vytyčenými cíly, při kterých se například pracovalo na B.O.W., které byly určeny k šíření virů nebo na těch, které byly určeny k bojovým účelům.

Vrcholem pak byl humanoid, schopný se během misí infiltrovat - Tyrant.

B.O.W. jsou vyvinuty především ve smyslu zbraní, organismy, které se prostřednictvím viru promění v monstra sekundární infekcí, nejsou do tohoto označení zařazována.

Resident Evil: The Umbrella Chronicles dokumenty / documents
13. listopadu 2015, ZvacA