Billy a jeho minulost


Šok ve Sboru námořní pěchoty. Černý den v Africe.

Středozápadní základna námořní pěchoty Dunnel se zmítá pod ponurými fámami.

Ty započaly poté, co bylo Organizací spojených národů upozorněno na nezákonnosti během „Operací určených k eliminaci guerillových skupin v africkém vnitrozemí“.

Dle NPO byla odhalena šokující skutečnost, že eliminovaných 23 osob, představující údajně „ozbrojené vojáky“, byli ve skutečnosti „místní a neozbrojení civilisté“.

Armáda stáhla a pozměnila původní prohlášení, což mělo zároveň nasměrovat mezinárodní veřejné mínění proti nepříteli.

Ačkoli se vyšetřování vnitřních záležitostí armády ujala narychlo zorganizována vyšetřovací komise, závěry vycházející z těchto nejasností nás nadále mohou překvapovat.

Bylo oznámeno, že za tento čin je ve skutečnosti zodpovědný „jeden z mariňáků, u kterého během operace následkem extrémního vypětí došlo k narušení úsudku a v nepříčetnosti připravil o život 23 civilistů“.

Tento příslušník námořní pěchoty stanul před vojenským soudem a prošel psychiatrickým vyšetřením. Všechny informace týkající se této osoby jsou utajeny.

Samotná podstata utajení se však stala terčem kritiky ze strany médií.

Není za tento bezprecedentní přečin zmasakrování 23 lidí jedním z příslušníků odpovědno vedení?

Může také opravdu existovat tak pominutý příslušník námořní pěchoty? Přestože uzavřenost vojenských orgánů nepředstavuje dnes nic zvláštního, vzhledem k nemenšímu oportunismu si nelze nepovšimnout snahy o zastírání.

Je nutné zveřejnit důvěryhodné informace a zaujmout taková upřímná stanoviska, aby se vojenským kruhům podařilo znovu nabýt důvěry veřejnosti a zamezit podobným ponurým zvěstem.

A zejména v prvé řadě také přesvědčit pozůstalé rodiny padlých vojáků.

Základna Dunnel se nadále odmítá k tomuto případu vyjádřit a vojáci za oplocením dnes prodělali zcela běžný výcvik.

Kde je americká spravedlnost? My se chceme jen ujistit, že naši rytíři si uchovávají svou čest.

Časopis „Síla války“
Jeff Hendricks

Resident Evil: The Umbrella Chronicles dokumenty / documents
13. listopadu 2015, ZvacA