Přísně tajné materiály Umbrelly


Důvěrné materiály korporace Umbrella

Právo k nahlížení vyhrazeno pouze odpovědným osobám.

Tyto záznamy mapují údaje o nových typech organismů - B.O.W. - které vznikly virovou infekcí způsobenou biohazardem, zahájeným únikem "t-viru" 11. května 1998 v americké Arklayské laboratoři a o 4 měsíce později incidentem v americkém městě Raccoon city. Rovněž se poznamenává, že mohlo existovat více B.O.W. než zde zaznamenaných, ačkoli nejsou ještě ověřeny. Pro tyto případy se předpokládá, že jakmile budou zjištěny patřičné údaje, budou přidány do záznamu.


Záznam B.O.W. 1 (zombie)

Lidé infikovaní t-virem. Přestávají uvažovat jako lidské bytosti, jsou poháněni instinkty, zejména vždy chutí po lidském mase, které vyhledávají.

Protiopatření: Pro pomalý pohyb je možné se s nimi jednoduše vypořádat z patřičné vzdálenosti.


Záznam B.O.W. 2 (Cerberus)

T-virem infikovaní psi. Protože není narušení těla v porovnání s lidskými zombiemi tak progresivní, jsou schopni pohyblivějších útoků. Jsou citliví na zvuky a v případě jejich zaznamenání mohou vysledovat jejich zdroj i z dálky.

Protiopatření: Jde o stvoření, se kterými je možné se vypořádat spolehlivě za pomocí ruční zbraně, avšak jejich mrštnost se může stát pro přesné zamíření problematickou.


Záznam B.O.W. 3 (Licker)

Lidský jedinec, proměněný v zombie, který zmutoval následkem dalšího působení t-viru. Tato obměna vedla k nápadným charakteristikám jaké představují pohyb po čtyřech nebo odhalení mozkovny. S absenci zrakových orgánů došlo k vývinu abnormálních sluchových vjemů a oproti zombiím došlo k výraznému zlepšení po stránce mobility.

Protiopatření: Protože útočí v reakci na zvukové impulsy, je při použití zbraní nutná dávka obezřetnosti. Nebezpečné je navíc také bezhlavě utíkat, protože jsou citliví i vůči zvukům vycházejících z kroků.


Záznam B.O.W. 4 (Ivy)

Bio-organická zbraň založená na rostlině. Zcela volný pohyb je umožněn vstřebáváním vodních par z těla. Za poznámku stojí i jejich bičíky jako chapadla, kterými útočí.

Protiopatření: Náchylné k ohni, účinný je raketomet se zápalnou municí.


Záznam B.O.W. 5 (Hunter)

Bio-organická zbraň, která byla vytvořena manipulací s lidskou DNA a t-virem. Zejména spodní část těla byla po stránce svalové síly vylepšena natolik, že mu umožňuje útoky vysokým doskokem.

Protiopatření: V jeden moment ještě předtím než vyskočí na svou kořist se nabízí chvíle, kdy není jeho mrštnost výrazná. Právě v tento moment je nejlepší zaútočit.


Záznam B.O.W. 6 (Tyrant)

Vrcholné ztělesnění bio-organické zbraně využívající t-viru, na jejímž vytvoření se naše společnost podílela spojenými silami. Evropská pobočka dále dokázala na Tyrantovi vyvinout agresivnější verzi nazývanou "Vylepšený Tyrant" nebo také jako "Pronásledovatel", který byl ovlivněný inteligentním organismem.

Protiopatření: Není nic, co by se vyrovnalo této silně odolné a destruktivní síle.


Záznam B.O.W. 7 ( )

Není to sice ještě stále kompletní, ale teoreticky můžeme vytvořit mnohem agresivnější B.O.W., jestliže během genové kultury Tyranta aplikujeme určitou substanci. Problémem však je....

Resident Evil: Survivor dokumenty / documents
11. listopadu 2015, ZvacA