Způsob extrakce u surovin


Způsob extrakce surovin Beta hetero nonserotonin

Pro zavedení masové produkce Tyrantů je nezbytné během genové kultury implantovat značné množství vysoce čistého Beta hetero nonserotoninu. Výzkumy ukázaly, že tato substance představuje látku, která se nejčastěji vyměšuje z hypofýzy v části lidského mozku během pozdního sekundárního období pohlavního vývoje mladých osob (zdraví jednotlivci ve věku 16 až 19 let). Lékařské údaje dále odhalily, že substance reaguje na hypersekreci noradrenalinu produkovaného v locus coeruleus mozkového kmene.

Noradrenalin je mozková substance, která se vyměšuje ve chvíli, kdy se člověk dostává do extrémního vypětí, tedy do stavu děsu. U Beta hetero nonserotoninu je však látka přítomná jen v aktivních buňkách a není možné jej extrahovat z těla s mrtvým mozkem.

Tím se u mladých jedinců sloužících jako surovina pro vyvolání nadměrné sekrece noradrenalinu, vznikajícího strachem a bolestí ze zabíjení, jeví jako nejlepší metoda pro odebrání hypofýzy otevření lebky zaživa a bez anestézie.

Velitel továrny na výrobu Tyrantů na ostrově Sheena
Vincent Goldman

Resident Evil: Survivor dokumenty / documents
11. listopadu 2015, ZvacA