Zpráva medikamenty podávajícího lékaře


K zacházení se speciálním rozpouštědlem

Rozpouštědlo je určeno pro resekci nekompatibilních buněk a pro lokální umrtvení vzorků, bývá používán k 50 až 100 násobnému zředění než normálně. Zacházet s ním opatrně. Nádrž naplněná nezředěným rozpouštědlem byla uzavřena a udržována při stálé teplotě. Je-li dlouhodobě vystaveno vzduchu, dochází k navyšování toxicity, a to z toho důvodu, že vytvoří množství enzymu, který zničí buněčnou membránu. Při vyjmutí z nádrže je žádoucí použít speciální stříkačku, která zvládne malé dávky. Samozřejmostí je předejít požívání nebo kontaktu, a také co nejvíce omezit vdechování výparů.

Davis

Resident Evil: Outbreak File #2 dokumenty / documents
10. listopadu 2015, ZvacA