Spis o řízení experimentu


Zacházení s testovacím subjektem T-0400TP (dále označovaný jako „T“)

Zahajovací proces:
Jakmile kolébka (tj. speciální chladící uskladňovací kapsle) udržuje předepsanou vnitřní teplotu a tlak, je zahajovací program přenesen do „T“. Skrze zahajovací program je u „T“ možné regulovat specifické chování.

Program k chování se prostřednictvím MO disku vkládá do ovládacího terminálu pro spuštění. Pro zajištění utajení je program zakódován bezpečnostním heslem. Měl by být zcela přímo převeden z počítačové místnosti.

Koncepce experimentu:
Použitím „Hunterů“ k vykonání bojové simulace, vyměřit mezní hodnoty poškození. Vedle toho budou současně provedeny přednostní průzkumy programu životních funkcí s programem specifického chování.

Dodatek:
Pokaždé uzpůsobit zkušební místo na výchozí stav. Běžná operační funkce „T“ pro zvláštní prostředí není garantována.

Resident Evil: Outbreak File #2 dokumenty / documents
10. listopadu 2015, ZvacA