Pokyny


Pán Tommy Nielsen

Je nám znáno, že pod Vašim dohledem byl z nákladních doků odcizen testovací subjekt. Pochopitelně se musíme naprosto vyhnout tomu, aby se tato nepříjemnost dostala ven. Za tento čin je odpovědný velitel druhého družstva USS kapitán Rodriguez. Od dnešních 0:00 byl zbaven veškerých pravomocí a označen za konspirátora. Je Vám nařízeno, aby jste znovu získal náklad a toho rebela zlikvidoval. V tomto úkolu nepřipadá neúspěch v úvahu.

Podobné informace nebyly potvrzeny, ale zřejmě s ním spolupracuje i další osoba, která mu pomáhá s útěkem. Žádné slitování i kdyby se mělo jednat o jeho rodinu, ženu nebo dítě. Pro zajištění "utajení" se nabízí jen jedna možnost, rozumíme si? Společnost netoleruje ty, kteří se rozhodnou v pozici si zahrávat s jejím osudem. Pokud chcete dnes klidně spát, měl byste svou reputaci napravit stabilními výsledky.

B. Lowell

Resident Evil: Outbreak File #2 dokumenty / documents
10. listopadu 2015, ZvacA