Doktorovo sepsané obvinění


Zcela se to tu změnilo. Tahle rostlina byla nespíše ovlivněna zbývajícími nádobky s činidlem. Dnes tu zemřu. Všechny mé hříchy se vyjeví a já zamířím rovnou do pekla.

Jsem jedním z lékařů, kteří se angažovali v experimentech této nemocnice. Umbrellou poskytovaná a neschválená reagens byla bez jejich povolení aplikována pacientům a údaje o pokroku potom dál zasílány. Na oplátku veliké množství odměn.... mám tím na mysli lidské životy výměnou za zlato.

Ty jejich zasílaná léčiva, nic než nenormální věci. Později se vynořila taková záležitost, že ty údaje asi sloužily jako zpětná vazba pro vývoj biologických zbraní.

Byl to zločin, na kterém se nemocnice podílela, ovšem jen sám ředitel mohl být motivován i jinak. Mezi hospitalizovanými tu jako pacientka byla i jeho žena, zasažena nevyléčitelnou nemocí. Byla to situace, ve které mohl prostě vyzkoušet cokoli z těchto ilegálních medikamentů.

Jednou na základě udání v souvislosti se zahraničními obchody zasáhla policie, ale vyřešilo se to v ústranní a zametlo po koberec. Pochopil jsem ten vliv Umbrelly. Navíc u policie neobyčejně strašlivý.

Začalo to však v případě zranění reportéra a pozornosti médií se již nedalo zabránit, činnost nemocnice byla ukončena, nakonec avšak stejně pravda najevo nevyšla. Důkazní materiál se podařilo zajistit a naše mlčení bylo zavázáno penězi.

Na pět let jsem se přesunul do jiného města. Ale to naříkání jsem slyšet nepřestal. Dnem za dnem se mé zdraví zhoršovalo, snad proto, že jsem byl vystaven těm toxinům z medikamentů. Měl by to být můj trest za to, že jsem byl součástí toho celého šílenství.

Nemyslím, že to bude někdo číst, ale já nemůžu přestat psát... v každém případě je toho dost. Teď chci být od toho všeho co nejdřív volný.

Alan

Resident Evil: Outbreak File #2 dokumenty / documents
10. listopadu 2015, ZvacA