Důležitý pokusný materiál


Vzorek uskladněný v momentálních prostorách představuje parazita, který byl oddělen z důvodů odmítnutí hostitelem. Protože se jedná o mimořádně nestabilního jedince, je s ním vyžadováno delikátního zacházení. Pro transport je možné použít transportní kapsli vyrobenou od MI. Vzhledem k tomu, že chemický roztok nacházející se v kapsli se rovněž kontaminuje během pár hodin, je zapotřebí vždy vše vyměnit.

V případě opomenutí je pravděpodobné, že dojde k probuzení subjektu. Je nutné nad tím dbát opatrnosti.

Kancelář prvního výzkumu a vývoje
Martin Walcott

Resident Evil: Outbreak dokumenty / documents
9. listopadu 2015, ZvacA