Zpráva o výrobě činidla


Výrobní materiál

(1) P-báze
(2) V-jed
(3) T-Blood

Výše zmíněné složky syntetizovat výrobním laboratorním přístrojem

- sloučení materiálů je přístrojem provedeno automaticky. Zhotovení vyžaduje určitý čas.
- jakmile dojde ke zhotovení, nastavením vysoko rychlostního inkubátoru je možné vytvořit další vzorky.


(1) P-báze

K vytvoření činidla 2500 ml. Protože je laboratorní skladovací zařízení mimo provoz, dočasně umístěno v rezervní nádržce v suterénu.

- kvalita se může zhoršit při kontaktu se vzduchem, vždy uzavřít do nádoby.

(2) V-jed

Produkovaný ze včelího jedu jako podpůrný kultivační roztok. Uloženo v laboratoři.

- vyžaduje nashromáždit dostatečné množství potřebné pro syntézu. Vhodné manipulaci by mělo být věnováno patřičné pozornosti.

(3) T-Blood

Krev organismu infikovaného „T“.

- naplánováno obdržet vzorek od Grega

Resident Evil: Outbreak dokumenty / documents
9. listopadu 2015, ZvacA