Noviny (ohledně incidentu)


Násilí za bílého dne? Bezedná temná mračna nad Raccoonem

Představitelé policejního oddělení oznámili, že pro sérii vražd, jež se tohoto měsíce vyšplhaly až na 30 případů, zřídili spojený speciální vyšetřovací štáb. Navzdory tomu, že mezi podezřelými neexistuje spojitost, jsou si velmi podobné co se týče způsobu provedení a stavu obětí, a rozsah a obsah vyšetřování nebyly doposud „spojeným racionálním a příslušným vyšetřováním“ uveřejněny.

Oficiální místa se stále vyhýbají uvedení podrobností týkajících se těchto případů, ale stojí si za stanovisky zabránit trestným činům a jejich zneužití delikventy nebo zločinci, kteří by je mohli způsobovat podle předlohy. Podle informací získaných některými sdělovacími prostředky se udává, že „u podezřelých během doby zločinu došlo ke ztrátě paměti“, ale k pravosti těchto tvrzení se oficiální místa nevyjádřila, což naznačuje přetrvávající problémy ve vyšetřování.

Resident Evil: Outbreak dokumenty / documents
9. listopadu 2015, ZvacA