Zpráva výzkumu č. 220329


Tak říkajíc jako "elitní" byl pro prezentační účely speciálně upraven daný subjekt. Ve srovnání s běžnými produkty disponuje mrštností a je znamenitý v bojové síle.

Experimentální organismus byl upraven za pomocí nově vytvořeného viru. Pro útok na cíl využívá svých obrovských paží. Hbitý s vynikající útočnou silou, ale vzhledem k trvalé údržbě těla není kompletní a z poloviny je znetvořen. Na zádech nedošlo k vytvoření části kůže a zaznamenán také byl fatální defekt v podobě odkrytých životně důležitých orgánů. V zabránění tělesného rozkladu se očekávají další vylepšení.

(Přísné tajné)

Práva k nahlížení do následujících spisů vyhrazena řadovým výzkumníkům.

"t-virus" a protilátky byly sloučeny s "G-virem" na úrovni genů a podařilo se dostát elektrickým vlastnostem. Ovšem při sledování vývoje prototypu "091" tu stále zůstává mnoho nedokončených částí.

S nově vytvořeným v.0.9.2 byl vypozorován obecný výskyt silnoproudu, což bylo našim původním cílem. Subjekt, do kterého je tato verze vpravena, vytvoří elektromagnetickou bariéru a usuzuje se, že ho to učiní odolným vůči fyzickým útokům.

Pro ověření se předpokládá, že jakmile subjekt dosáhne požadovaných měřítek, začne se s testováním na lidech.

Resident Evil: Dead Aim dokumenty / documents
12. listopadu 2015, ZvacA