Manuál pro částicovou zbraň


Zbraň s nabitými částicemi, která byla vyvinuta pro případy biohazardu způsobeného "t-virem". (Částicová puška)

Založena na přístroji pro urychlení částic, kterého viroví inženýři užívají ke genetické manipulaci a k rozkladu molekul. Ke zničení na molekulární úrovni dojde nárazem částic vysokou rychlostí, k narušení dochází proražením výboje, což vede k protivníkovu poškození. Přestože pro tuto chvíli tak bylo potvrzeno pouze z testů provedených na zvířatech, uvádí se, že je možné zbraň použít i pro útok proti organismům elektricky nabitých prostřednictvím viru nového typu "t + G- viru".

Zbraň je možné k použití přenášet, ovšem pro časový limit baterie je nezbytné plné dobytí.

Resident Evil: Dead Aim dokumenty / documents
12. listopadu 2015, ZvacA