Faxová zpráva z pařížské pobočky


Mezinárodní obchodní oddělení, pan Roberto

Po vyrozumění níže uvedených skutečností je oznámeno o urgentním zahájení sekční schůze, konající se na lodi, k projednáním týkajících se protiopatření.

Dnes v pařížské pobočce došlo neznámým pachatelem k odcizení pro výzkum určeného "t-viru" (počet vzorků 3). Za pachatele je považován Morpheus D. Duvall, bývalý ředitel pro oddělení výzkumu a vývoje. Za motiv tohoto činu je považována jeho osobní msta vůči společnosti a upozorněny by tímto měly být všechny příslušné skupiny.

Dále Vás žádáme, abyste co nejdříve kontaktoval ústředí, jestliže k tomuto získáte vztahující se informace.

18. září 2002

Pařížská pobočka / Umbrella

Resident Evil: Dead Aim dokumenty / documents
12. listopadu 2015, ZvacA