Zpráva Kódu: Veronica


Dlouholetým bádáním se podařilo identifikovat genetické základy, které jsou zodpovědné za inteligenci. Pozměněním nukleotidové sekvence těchto prvků se podařilo vytvořit umělou absolutní inteligenční hodnotu. Manipulované prvky, které vychází z genů veliké zakladatelky, byly vsazeny do neoplodněného vajíčka náhradní matky.

Neočekávaně se narodila dvojčata, chlapec a děvče. Co se týče chlapce, jeho inteligence je nadprůměrná, ale není géniem. Nicméně, děvče je obdařeno geniální inteligencí, která nemá v historii obdoby. Ona je tím, nad čím jsem usiloval, ona je tou pravou reinkarnací naší velké zakladatelky.

Oběma byla dána jména. Chlapec se jmenuje Alfred, dívka Alexia.

Alexia bude tou, kdo povznese jméno Ashfordů k jejich slavným výšinám.

Alexander Ashford

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
19. listopadu 2015, ZvacA