Vyšetřovací zpráva určená pro Chrise


Zpráva Federálního úřadu pro vyšetřování vnitřních záležitostí

Pro pana Chrise Redfielda, člen jednotky "STARS" policejního oddělení Raccoon city

Z výsledků požadovaného tajného šetření bylo zjištěno následující.


1) Utajený vývoj G-viru korporací Umbrella

Pro současnou chvíli nebyla existence tzv. G-viru doložena. Nadále se pokračuje v tajném šetření.

2) Ohledně náčelníka policejního oddělení Raccoon city Briana Ironse.

Existuje podezření, že po dobu posledních 5 let obdržel náčelník Brian Irons od korporace Umbrela značné množství finančních úplatků. Je pravděpodobné, že sehrál roli pro zakrytí incidentu v panském sídle a v dalších podezřelých případech, která podle Vás měla způsobit společnost Umbrella. Během akademických let byl náčelník Irons také dvakrát podezřelý v souvislosti s násilnickým chováním vůči studentkám. Bylo mu uloženo psychiatrické vyšetření, ale pro jeho excelentní výkon na něj nebyl brán zřetel.

Na základě výše uvedeného je do budoucna nutno veliké opatrnosti.

Federální úřad pro vyšetřování Spojených států amerických

Oddělení pro vyšetřování vnitřních záležitostí

Šéf sekce Jack Hamilton

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
25. listopadu 2015, ZvacA