Výrobní postup pro G-vakcínu DEVIL


Antigen proti G, výrobní metoda G-vakcíny "DEVIL"

Organismus nakažený a postihnutý G-virem se sám může rozmnožovat ve formě embryí, které vkládá do jiných organismů. Nedojde-li u vloženého embrya k razantnímu odmítnutí hostitele, dochází po určitou dobu trvání k postupnému propojení s hostitelovým tělem a konečnou výměnou vlastní buněčné tkáně hostitelova těla, což vede ke zrození zcela nového G organismu. Doba dozrávání se liší v závislosti na jednotlivých rozdílech u hostitelů, ale nachází-li se buněčná fůze mezi embryem a hostitelem v ranné fázi, může být G proces zastaven podáním speciální antigenní protilátky. Postup k výrobě tohoto antigenu je následující:

Nezbytnou k vytvoření vakcíny je její báze, která se zpracovává pomocí strojního automatu "VAM". Nejprve se do "VAM" vloží zásobník na vakcínu a s přístrojem se nadále manipuluje. K dokončení zpracování dojde za určitý čas a báze vakcíny bílé barvy je automaticky přesunuta do zásobníku. Zelenou signálkou je indikováno, že je možné zásobník vyjmout a pokračovat k dalšímu kroku.

Hotovou bázi vakcíny umístíme do generátoru, nacházejícím se v laboratoři úrovně P-4 a provedeme pomocí něj další výrobní proces. Přístroj ke zpracování je ovládán počítačem a program výroby se zahájí automaticky stisknutím spínače. Výrobní proces je ukončen přibližně do 10 sekund.

Výše uvedeným postupem dojde k vytvoření "DEVIL" vakcíny. Je nezbytné, aby se s vakcínou zacházelo velmi opatrně, protože samotná látka může být ovlivněna otřesy a změnami teplot.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
19. listopadu 2015, ZvacA