V-komplex


Šlo o ve skleníku vytvořenou rostlinu Veronica, která se dostala mimo kontrolu a zcela bez limitů pohltila jiné organismy ve své blízkosti, včetně Javiera Hidalgo, a která se tak proměnila v mimořádně velký organismus.

Virus Veronica, který byl v případě Antarktické základny potlačen díky prostředí vyplývajícího z chladného podnebí, byl naopak v teplém a vlhkém prostředí zesílen a stal se dostatečnou hrozbou k tomu, aby pohltil a přeměnil okolní ekosystém.

V těle V-komplexu se tvořili podružné organismy, které byly schopny létání.

Břišní část byla tvořena sporovými váčky, které v případě protrhnutí rozptylovaly spory všude kolem.

Tzv. Veronica ekosystém by se nadále rozšiřoval ve sporách a způsobil by tak velmi katastrofální kontaminaci.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
27. listopadu 2015, ZvacA