Virus t-Veronica


Virus vyvinutý geniální vědkyní Alexií Ashfordovou.

Aby bylo zabráněno nehodám a případnému rozšíření viru, byla pro jeho kultivaci zvolena Antarktická základna, jakožto místo vyhovující svými extrémními podmínkami.

Modelovým vzorem k získání "absolutního vlivu a kontroly nad všemi dalším organismy" se stala mravenčí královna a s ní spojená ekologie.

Zajištění propojení s virem i s uchováním vlastního vědomí hostitele si žádá přípravný proces trvající za velmi nízké teploty dlouhou dobu (až okolo 15 let).

Alexia Ashfordová provedla kompletní symbiózu tím, že sama se uvedla do kryogenického spánku.

Virus má mimořádné proliferační vlastnosti, díky kterým je schopen se neomezeně přizpůsobovat a je schopen pohltit a zničit stávající ekosystémy.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
27. listopadu 2015, ZvacA