Veronica Ashfordová


První představitelka z rodu Ashfordů, obdařená inteligencí a mimořádnou krásou.

Již od svého dětství vykazovala mimořádné nadání pro řadu disciplín, zejména v matematice, biologii a ve schopnosti ovládat cizí řeč. Již okolo jejích 10 let si plně osvojila učivo univerzitní úrovně a plynně mluvila tuctem zahraničních jazyků.

Se svým vystupováním i vzezřením fascinovala všechny, kteří se s ní potkali a tak si svou přirozeností vydobyla značnou úctu (zejména u svých poddaných).

O jejím půvabu a šarmu kolovaly tajemné legendy i mezi následujícími generacemi a do současnosti se Veronica u členů rodu Ashfordů těšila zbožné úctě.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
27. listopadu 2015, ZvacA