Zločinecká organizace "Posvátných hadů"


Zločinecký syndikát se silným postavením v Jižní Americe, který organizoval a vedl Javier Hidalgo.

Mezi jejich zákon náležela bezvýhradní oddanost ke svému lídrovi, čehož bylo dosahováno pomocí "vlády strachem" a v případě zrady se bez milosti používalo velmi krutých trestů.

Jejích zisky plynuly zejména z výroby drog, ke které docházelo na místech ukrytých v džunglích, a poté z jejich pašování po svých vlastních trasách.

V posledních letech se také angažovali v obchodech s lidskými orgány. Spojené státy americké tak tento syndikát označily za nehumánní "zločineckou baštu" a Javierova organizace se dostala pod tlak i ze strany dalších zemí.

V zemí, kde se vyskytoval zuřila mezi touto organizací a vládními jednotkami i komunistickými povstalci intenzivní nepřátelství a neustálé střety mezi nimi tu byly na denním pořádku.

Aktivně se rovněž podíleli na zkupování a využívání B.O.W. (bio-organických zbraní) jakožto poměrně levné bojové síly.

S upevněním a zabezpečením zájmů u zúčastněných stran je spojovaly silné vazby jak na Umbrellu, tak i na organizaci, pro kterou pracoval Albert Wesker.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
18. listopadu 2015, ZvacA