Rostlina Veronica


Byla vytvořena vedlejším efektem během druhého vzkříšení Manuely Hidalgo. Rostlina byla kultivována v tajnosti ve skleníku soukromé residence patřící Javierovi Hidalgo, který ji chtěl případně využít jako více silnější a levnější než co představovali bio-organické zbraně produkované t-virem.

Rostlina měla schopnost rozptylovat své spory a přeměňovat tak jiné rostliny na Veronica rostliny.

Rychlost jejího případného rozšíření by byla ohromující. Během 48 hodin by ji bylo schopno podlehnout až 60% Amazonie.

De facto byla její existence velmi nebezpečná, protože by byla schopna zdevastovat ve velkém všechno suchozemské rostlinstvo během několika dní.

Vzhledem k tomu, že v případě jejího rozšíření neexistovalo spolehlivého způsobu, jak se s ní vypořádat, a protože ji Javier Hidalgo vydržoval, aby ji mohl použít jako trumf pro případ nouze, muselo s ní být obezřetně zacházeno.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
27. listopadu 2015, ZvacA