Říční vesnice


Javierova chladnokrevná a bezcitná organizace stále čelila stupňujícímu nepřátelství a mnoho lidí se proti ní bouřilo a čekalo na vhodnou příležitost proti ní bojovat. Vlivnými a mocnými se v tomto směru ukázali obyvatelé vesnice Mixcoatl (důvěrně také známé jako Říční ves). Nejen oni, ale především místní vláda se pod záštitou Spojených států amerických vojensky spojili , aby Javiera a jeho organizaci vypudili. Díky této spolupráci (která se projevovala ve formě zajištění přepravy a poskytnutí vhodných průvodců) se měly Leon Kennedy a Jack Krauser podle plánu dostat až do Javierova sídla.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
27. listopadu 2015, ZvacA