Třetí forma mutace Alexie


Alexia byla vystavena dalším evolučním procesům a v následné třetí formě mutace se její vrchní část těla již oddělila od obrovského vaječníků, ve kterém doposud přetrvávala. Mutací u ní došlo k vytvoření křídel, čímž jí bylo umožněno létat. Pohybující se volně po prostoru proti svým nepřátelům chrlila svou krev, která na vzduchu oxidovala a zapalovala se. Dokud jí to umožňovaly její síly, byla schopna se v této formě pohybovat velmi rychle, avšak při větším poškození její hbitost a rychlost klesaly. Nicméně stejně jako u její druhé mutační formy jí bylo možné nejspolehlivěji zastavit především pomocí odpalovače, který nechal vytvořit Alexander Ashford.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
19. listopadu 2015, ZvacA