Druhá forma mutace Alexie


Její spodní část těla představoval obrovský vejcovod. Sama byla v této formě odkázána na místo, kde se nacházela, protože se nemohla pohybovat, ale tuto nevýhodu jí kompenzovala její chapadla a produkované larvy mravenců, které byly schopny útočit na potenciálního nepřítele. Nejzranitelnější místo bylo chráněno čočkovitou blánou, která však i v případě, byla-li poškozena, se mohla po určité chvíli obnovit. Bez použití odpalovače, který nechal zkonstruovat Alexander Ashford, bylo téměř nemožné Alexii v této její formě efektivněji zastavit.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
19. listopadu 2015, ZvacA