Pokyny


Tato mise je speciální misí, která neodpovídá běžně stanoveným bojovým operacím.

S následujícími body zaměřenými na splnění mise souhlasíte.

1) vzdání se odpovědné ochrany
Vláda a odpovědní činitelé ve velení operace nenesou odpovědnost za zranění, onemocnění či úmrtí členů této mise. Případ zajmutí nepřátelskými silami nebude v souladu s případnými vyjednáváními či výhružkami.

2) Nedojde-li během probíhající operace k navázání kontaktu po dobu 24 hodin nebo více, bude operace považována za neúspěšnou a operační velení bude staženo a rozpuštěno.


Operační výchozí body a zahájení mise dle následujících postupů.

1) kontaktovat místní spolupracovníky
2) zajištění lokální přepravy
3) operační pokyny infiltrace do soukromé residence cíle budou během operace dle potřeby sděleny dotyčným spojovatelem.

Náplň operace bude postupně upravován podle změn v tamních podmínkách.

Držte se svých instrukcí.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents




27. listopadu 2015, ZvacA