Plague crawler


Bio-organická zbraň, která byla vyvinuta korporací Umbrella podáváním t-viru do několika hmyzích druhů a opakovanou genetickou manipulací.

Jeho obrovské tělo dosahuje velikosti téměř dvou metrů a díky svým srpovitým končetinám má velmi smrtící účinky.

Ovšem pro jeho nízkou inteligenci u nich byla shledána nevyužitelnost coby zbraně a mnoho z nich mělo být zlikvidováno. Některé z nich však likvidaci unikli a byli levně zakoupeny Javierem Hidalgo jako B.O.W.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
26. listopadu 2015, ZvacA