Jabberwock S3


Prototyp bio-organické zbraně, kterou zakoupil Javier Hidalgo.

Detaily, která organizace se zabývala vývojem těchto biozbraní, nejsou známé, ale má se za to, že se jednalo o společnost konkurující korporaci Umbrella.

Do vývoje Jabberwocka se mohl promítnout vliv jiné B.O.W., kterou vyvinula Umbrella, a to Bandersnatche. Jabberwock byl poté stvořen pomocí dalších zesilujících charakteristik Veronica viru.

Jeho končetiny připomínající srpy se mohou pyšnit sílou, která je srovnatelná s ocelí a Jabberwock může také čelit projektilům, kdy si je v defenzivním postavení schopen za pomocí svých tří paží ochránit celé tělo.

Je také schopný porrozumět pokynům a tím tak za nejrůznějších podmínek plnit přidělené úkoly.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
25. listopadu 2015, ZvacA