Hilda Hidalgo


Právě Hilda se proměnila v obrovské monstrum, které bylo k vidění v kostele ve vesnici Mixcoatl. Nejen průvodce, ale také mnoho dalších lidí přišlo při setkání s tímto stvořením o svůj život. Toto monstrum se schovává a číhá pod hladinou a při zmerčení své oběti ji stáhne ke dnu, kde ji sežere. Stavba končetin a hladká kůže dávají tušit, že by se snad mohlo jednat o druh jakéhosi obojživelníka, ale ve skutečnosti nikdo nedokáže určit, co je vlastně zač.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
19. listopadu 2015, ZvacA