Pátá forma mutace G


Pojídající vše, co se mu dostalo do cesty, zmutovalo G do něčeho, co připomínalo živou hroudu plnou masa a tesáků. Měkké a táhnoucí se tělo mu umožňovalo se protáhnout se úzkými prostory a byly u něj ještě viditelné zbytky nestrávených tvorů. Co do odolnosti byl na stejné úrovni jako čtvrtá forma mutace, ale pouze s velikými obtížemi mu mohl být uštědřen nějaký kritický zásah a to i v případě těžkých zbraní.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
19. listopadu 2015, ZvacA