Dospělý jedinec G


Jde o nový druh organismu, který vzniká za genetických podmínek při přijímání G-viru. Jde o vynucený proces ve vývoji, ke kterému dochází při zaznamenávání kompatibility pro šíření části G-buněk, které v negativním případě následně ničí hostitelovo tělo jako bezcenné.

Dospělý jedinec G se objevil například v případě policejního náčelníka Briana Ironse, kterému rozerval horní část těla. Tento jedinec měl obrovskou levou paži, na kterém se nacházela oční bulva, která je obecně charakteristické pro řadu G tvorů. Ze svého ústního otvoru byl schopen také produkovat další ranné formy G jedinců. Tito tvorečkové však představují jen velmi malé reprodukce G a ony samy nejsou schopny se nadále rozmnožovat.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
19. listopadu 2015, ZvacA