Blahopřání k nástupnictví novému představiteli rodu


Sire Alfrede

Jsem naplněn srdečným štěstím, že od této chvíle má rod Ashfordů svého nového představitele.

Dle zvyklostí rodu Ashfordů bych Vám tímto chtěl slavnostně předat darem tuto keramickou nádobu.

Tato tradice vychází ze skutečností, kdy tehdejší komorník daroval zakladatelce rodiny Ashfordů Veronice upomínkou zlatý čajový šálek, jako výraz její moudrosti a její věhlasné krásy.

Druhý a třetí představitelé rodiny, Stanley a jeho syn Thomas, byly rovněž obdarovány řemeslně zhotovenými luxusními předměty, aby mohli nabýt věhlasu jako Veronica.

Pozici pánů rodiny se poté přesunula na bratry, dvojčata Sira Thomase a Sira Arthura.... Od Arthura rod zdědil Sir Edward, Váš dědeček. To byla doba, kdy rodina Ashfordů dosáhla zlatého věku. Sir Edward rovněž dosáhl založení obrovské farmaceutické společnosti Umbrella a obdaroval Vás tímto úspěchem.

Nicméně, když nás Sir Edward opustil a Váš otec Sir Alexander nastoupil na jeho místo, bylo evidentní, že proslulost rodiny Ashfordů postupně upadala.

Modlím se, aby stejně jako se bude navěky lesknout tato nádoba, opětovně přetrvala pod Vašim vedením i rodina Ashfordů.

Majordomus rodiny Ashfordů
Scott Harman

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
26. listopadu 2015, ZvacA