Bezpečnostní předpisy výzkumného zařízení


Bezpečnostní pokyny pro případy nouze

Nouzovým opatřením tohoto výzkumného zařízení v případě kontaminace je shromáždění všech v podzemních nakládacích prostorách. Jsou-li v nakládaném materiálu objeveny nějaké abnormality, je urgentně automatizací uložen do nákladových speciálních vysokorychlostních vozů z materiálového skladu, aby byla provedena rychlá izolace a likvidace. V některých případech abnormálních hodnot, může likvidaci provést jednotlivý vůz.

Mimoto, dojde-li k abnormálním situacím uvnitř samotného výzkumného zařízení, evakuační trasou je nejsevernější trasa obvykle sloužící pro nakládání a vykládání materiálů, a evakuační trasa je zabezpečena k městským převozovým zařízením. V žádném případě nesmí dojít k úniku jakýkoliv informací týkajících se našich výzkumných zařízeních.

Zásadním zůstává, že zachování důvěrnosti v obsahu výzkumu je nejvyšší prioritou, proto může být v některých případech evakuacím zabráněno, je potom nutné zachovat klid a podniknout okamžité a příslušné kroky.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
26. listopadu 2015, ZvacA