Bandersnatch


Experimentální model nové B.O.W., založený na lidském subjektu.

Díky jeho pružné pravé paži byl schopen hbitých pohybů a také vynikal schopností efektivně svůj cíl stopovat.

Vzhledem k tomu, že se nacházel teprve v experimentální fázi, byla jeho spodní část těla degenerovaná a pro chybějící levou paži působila největší zátěž právě na jeho pravou ruku.

To mu při nutnosti si ochránit hlavu, která u lidských B.O.W. představuje jejich zranitelnou část, pomocí jen pravé paže způsobovalo potíže.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
19. listopadu 2015, ZvacA