Albert Wesker


Člověk figurující v biologických incidentech v Amparu i během jiných dosud evidovaných případů zahrnujících virové látky.

Od 70. let byl výkonným kandidátem Umbrelly a později se jako kompetentní vědec a včele aktivně podílel na Umbrellou řízených virových výzkumech.

Jakmile se výzkum na t-viru přiblížil pod vedením jeho kolegy Williama Birkina ke svému závěru, začínal Wesker rozmýšlet na svými budoucími kroky a nechal se přeložit ke zpravodajskému oddělení Umbrelly.

Později byl Wesker s utajením své pravé identity přiřazen k jednotce S.T.A.R.S. na pozici jejího velitele. Během incidentu v panském sídle využil své podřízené z této jednotky k získání bojových dat ze střetů, ke kterým docházelo mezi nimi a téměř dokončenými B.O.W.s

Během incidentu byla přeživšími členy S.T.A.R.S., mezi které patřil Chris Redfield a jiní, odhalena skutečná Weskerova identita. Weskerovi se však podařilo využít chaosu, který nepříčetné B.O.W.s vyvovaly a podařilo se mu ze zařízení uniknout. Později přešel ke konkurenční společnosti i s obrovským množstvím bojových údajů, které této organizaci darem předal.

Téhož roku zasáhla biologická pohroma přímo město Raccoon city a Wesker zažádal o spolupráci se špiónkou Adou Wongovou, jejíž úkolem bylo ještě předtím než mělo být Raccoon city bombardováno v utajení získat vzorek G-viru, který vyvinul William Birkin.

O několik měsíců později se Wesker podílel na útoku proti ostrovu Rockfort a Antarktické základně, které spravovala rodina Ashfordů. Wesker usiloval o získání viru t-Veronica, vytvořený Alexií Ashfordovou.

Nakonec se mu podařilo zajistit mrtvolu Stevea Burnsidea, který byl t-Veronicou infikovaný.

S příchodem nového tisíciletí se Wesker dostal do Jižní Ameriky... zde navázal kontakt s dřívějším drogovým baronem Javierem Hidalgo, který zoufale hledal způsob, pomocí kterého by vyléčil svou nemocnou dceru. Wesker mu za velkou finanční odměnu a zajištěnou úmluvu poskytnul jako revitalizující lék právě t-Veronicu.

Ve skutečnosti i sám Wesker byl oživen samotným virem a stal se jedním z těch, kdo z viru dokázali čerpat jeho sílu a výhody.

Není úplně jasné, s jakým záměrem Javierovi t-Veronicu dodal. Tento samotný virus totiž mohl klidně pro celý kontinent představovat obrovskou hrozbu.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
18. listopadu 2015, ZvacA