Alexanderovy zápisky


Můj otec, Edward, objevil společně se svým společníkem a dalším mužem vznešeného původu Sirem Spencerem virus Progenitor a mnohokrát se podílel na výzkumu pro jeho uplatnění ve vojenství. Výzkum začal brzy přinášet ovoce a vzniklou variantu Progenitoru jsme obecně nazvali jako t-virus. Aby tento výzkum mohl probíhat v utajení, byla těmito pány založena farmaceutická společnost Umbrella.

Jako jeho syn a specialista v genetickém inženýrství jsem se pustil do zahájení utajeného projektu, který by mohl být nápomocen v bádání mého otce. Ovšem můj výzkum se ukázal být nelehkým cílem a navíc během něj můj otec zemřel. Stal jsem představitelem generace, za které výzkum t-viru oproti ostatním vědeckým pracím zaostal a význam jména rodu Ashfordů počínající jeho velkou zakladatelkou Veronicou upadl. Tímto tempem Umbrellu ovládne Spencer. Aniž by si to Spencer uvědomil, musím co nejrychleji daný projekt uvést znovu do pohybu.

Vše už jsem zvážil, využije se opuštěného dolu na Antarktidě, kde bude k dispozici nejmodernějšímu výzkumnému zařízení rozsáhlý přepravní terminál.

Snahou je v tomto zařízení vytvořit prostory, jenž vychází z podobných koncepčních výkresů našeho sídla, které po sobě zanechal zesnulý Trevor.

Z bezpečnostních hledisek bude na tento přísně tajný projekt odkazováno kódovým označením. Je to právě nádherná zakladatelka rodu Ashfordů, Veronica, kterou bych rád vzkřísil. Výsledky tohoto výzkumu, které budou hodny jejího jména, musí znovu dovést rod Ashfordů na jeho výsluní.

Resident Evil: The Darkside Chronicles dokumenty / documents
18. listopadu 2015, ZvacA